หนังสือเวียน และข่าวประชาสัมพันธ์

4 กระทู้
4 หัวข้อ

4 กระทู้
4 หัวข้อ

คู่มือการใช้งานต่าง ๆ

คู่มือการใช้งานต่าง ท่านสามารถดาวน์โหลดได้ที่นี่

คู่มือการใช้งานต่าง ท่านสามารถดาวน์โหลดได้ที่นี่

1 กระทู้
1 หัวข้อ

รับ-ส่งข้อมูลฝ่ายบริหาร

Moderator : ผช.สันติ ฝักทอง

1 กระทู้
1 หัวข้อ

10 กระทู้
10 หัวข้อ

รายงานบันทึกข้อมูลบริการตรวจสุขภาพช่องปากและขัดทำความสะอาดฟัน ในหญิงตั้งครรภ์ (บันทึก e - Claim)

รับส่งรายงานทันตกรรม รพ.โพธิ์ไทร

รับส่งรายงานข้อมูลบริการตรวจสุขภาพช่องปากและขัดทำความสะอาดฟัน ในหญิงตั้งครรภ์ ( E-Claim )

รับส่งรายงานข้อมูลบริการตรวจสุขภาพช่องปากและขัดทำความสะอาดฟัน ในหญิงตั้งครรภ์ ( E-Claim )

14 กระทู้
14 หัวข้อ

รับ-ส่งข้อมูลการเงิน

Moderator : พนิดา สายใจ

1 กระทู้
1 หัวข้อ

Last post: 25 เมษายน 2019 @21:19 น. หนังสือ by สกุลกาล หงษ์ศรี

168 กระทู้
167 หัวข้อ

รับ-ส่งข้อมูลควบคุมโรค

Moderator : นิยมศักดิ์ สุวรรณกูฏ

0 กระทู้
0 หัวข้อ

8,674 กระทู้
8,669 หัวข้อ

Last post: 27 กุมภาพันธ์ 2024 @17:31 น. 206 ส่งรายงาน 506 วันที... by วราภรณ์ แก้วชิณ

รับ-ส่งข้อมูลคุ้มครองผู้บริโภค

Moderator : นิยมศักดิ์ สุวรรณกูฏ

0 กระทู้
0 หัวข้อ

35 กระทู้
35 หัวข้อ

รับ-ส่งข้อมูลบริหารเวชภัณฑ์ยา

Moderator : นิยมศักดิ์ สุวรรณกูฏ

รับ-ส่งข้อมูลฝ่ายยุทธศาสตร์และประกันสุขภาพ

Moderator : วิระ พวงจันทร์

1 กระทู้
1 หัวข้อ

13 กระทู้
13 หัวข้อ

0 กระทู้
0 หัวข้อ

0 กระทู้
0 หัวข้อ

0 กระทู้
0 หัวข้อ

รับ-ส่งข้อมูลฝ่ายสนันสนุนบริการสุขภาพ/อสม.

Moderator : วิระ พวงจันทร์

รับ-ส่งข้อมูลงาน IT

Moderator : กฤษณุ ครุ่นส้าว

3 กระทู้
3 หัวข้อ

Last post: 13 มีนาคม 2019 @21:43 น. ทดสอบ ABC by กฤษณุ ครุ่นส้าว

ส่งข้อมูล NCD คลีนิก

รายงานผู้ป่วยที่มารับบริการคลีนิก NCD, รายงานยาในวันคลีนิก NCD

รายงานผู้ป่วยที่มารับบริการคลีนิก NCD, รายงานยาในวันคลีนิก NCD

182 กระทู้
182 หัวข้อ

66 กระทู้
66 หัวข้อ

Last post: 27 กุมภาพันธ์ 2022 @15:57 น. 204 ส่ง 43แฟ้ม วันที่ 1 ... by พิทักษ์ รูปสี

8 กระทู้
8 หัวข้อ

0 กระทู้
0 หัวข้อ

รับ-ส่งข้อมูลส่งเสริมสุขภาพ

Moderator : วิระ พวงจันทร์

รับ-ส่งข้อมูลทันตกรรม

Moderator : ศิวพร สมรักษ์

0 กระทู้
0 หัวข้อ

11 กระทู้
11 หัวข้อ

รับ-ส่งข้อมูลงานแพทย์แผนไทย

Moderator : ชนะจิต ศรีภักดี

0 กระทู้
0 หัวข้อ

0 กระทู้
0 หัวข้อ

รับ-ส่งข้อมูล การแพทย์ สุขภาพจิต/ยาเสพติด

Moderator : ชนะจิต ศรีภักดี

0 กระทู้
0 หัวข้อ

0 กระทู้
0 หัวข้อ

รับ-ส่งข้อมูลงาน NCD

Moderator : ชนะจิต ศรีภักดี

0 กระทู้
0 หัวข้อ

0 กระทู้
0 หัวข้อ

รับ-ส่งข้อมูลอาชีวอนามัย

Moderator : ผช.จำรัส พรมบุญ

0 กระทู้
0 หัวข้อ

0 กระทู้
0 หัวข้อ

10,113 Posts in 10,104 Topics by 80 Members - สมาชิกล่าสุด: ninew
กระทู้ล่าสุด: "206 ส่งรายงาน 506 วันที..." (27 กุมภาพันธ์ 2024 @17:31 น.)
ดูกระทู้ล่าสุดบนฟอรั่ม

ผู้ใช้งานขณะนี้

ออนไลน์: 11 บุคคลทั่วไป, 1 สมาชิก  - วันนี้ออนไลน์มากที่สุด: 12 -  ออนไลน์มากที่สุด: 178 (10 กุมภาพันธ์ 2024 @18:37 น.)
ผู้ใช้เมื่อ 15 นาทีที่ผ่านมา: ninew