รับส่งข้อมูล สสอ.โพธิ์ไทร

รับ-ส่งข้อมูลควบคุมโรค => ส่งข้อมูลงานควบคุมโรค => ข้อความที่เริ่มโดย: นางสาวอรพรรณ วันบุญมา ที่ 14 กันยายน 2020 @16:29 น.

หัวข้อ: 208_ส่งรายงาน 506 วันที่ 11-13 ก.ย.63
เริ่มหัวข้อโดย: นางสาวอรพรรณ วันบุญมา ที่ 14 กันยายน 2020 @16:29 น.
208_ส่งรายงาน 506 วันที่ 11-13 ก.ย.63