รับส่งข้อมูล สสอ.โพธิ์ไทร

รับ-ส่งข้อมูลควบคุมโรค => ส่งข้อมูลงานควบคุมโรค => ข้อความที่เริ่มโดย: นางเดือน โสมเกษตรินทร์ ที่ 14 กันยายน 2020 @16:33 น.

หัวข้อ: 207 ส่งรายงาน 506 วันที่ 11 - 13 กย.63
เริ่มหัวข้อโดย: นางเดือน โสมเกษตรินทร์ ที่ 14 กันยายน 2020 @16:33 น.
207  ส่งรายงาน 506  วันที่  11 - 13 กย.63