รับส่งข้อมูล สสอ.โพธิ์ไทร

รับ-ส่งข้อมูลควบคุมโรค => ส่งข้อมูลงานควบคุมโรค => ข้อความที่เริ่มโดย: นางเดือน โสมเกษตรินทร์ ที่ 02 ธันวาคม 2020 @15:36 น.

หัวข้อ: 207 ส่งรายงาน 506 วันที่ 30 พย. - 1 ธค.63
เริ่มหัวข้อโดย: นางเดือน โสมเกษตรินทร์ ที่ 02 ธันวาคม 2020 @15:36 น.
207  ส่งรายงาน 506  วันที่ 30  พย. - 1 ธค.63