รับส่งข้อมูล สสอ.โพธิ์ไทร

รับ-ส่งข้อมูลควบคุมโรค => ส่งข้อมูลงานควบคุมโรค => ข้อความที่เริ่มโดย: หนูเตียง ไชยะโอชะ ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2021 @00:55 น.

หัวข้อ: 209 ส่งรายงาน 50619-21 ก.พ 64
เริ่มหัวข้อโดย: หนูเตียง ไชยะโอชะ ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2021 @00:55 น.
209 ส่งรายงาน 50619-21 ก.พ 64