รับส่งข้อมูล สสอ.โพธิ์ไทร

รับ-ส่งข้อมูลควบคุมโรค => ส่งข้อมูลงานควบคุมโรค => ข้อความที่เริ่มโดย: นฤมล หวังดี ที่ 05 เมษายน 2021 @20:55 น.

หัวข้อ: 204_ส่งใบเบิกวัคซีนเดือนมี.ค64
เริ่มหัวข้อโดย: นฤมล หวังดี ที่ 05 เมษายน 2021 @20:55 น.
204_ส่งใบเบิกวัคซีนเดือนเม.ย64