รับส่งข้อมูล สสอ.โพธิ์ไทร

รับ-ส่งข้อมูลควบคุมโรค => ส่งข้อมูลงานควบคุมโรค => ข้อความที่เริ่มโดย: นางสาวอรพรรณ วันบุญมา ที่ 07 เมษายน 2021 @17:13 น.

หัวข้อ: 208_ส่งรายงาน 506 วันที่ 4-6 เม.ย.64
เริ่มหัวข้อโดย: นางสาวอรพรรณ วันบุญมา ที่ 07 เมษายน 2021 @17:13 น.
208_ส่งรายงาน 506 วันที่ 4-6 เม.ย.64