รับส่งข้อมูล สสอ.โพธิ์ไทร

รับ-ส่งข้อมูลควบคุมโรค => ส่งข้อมูลงานควบคุมโรค => ข้อความที่เริ่มโดย: วราภรณ์ แก้วชิณ ที่ 15 กันยายน 2021 @00:13 น.

หัวข้อ: 206ส่งรายงาน506วันที่10-12ก.ย.64
เริ่มหัวข้อโดย: วราภรณ์ แก้วชิณ ที่ 15 กันยายน 2021 @00:13 น.
206ส่งรายงาน506วันที่10-12ก.ย.64