รับส่งข้อมูล สสอ.โพธิ์ไทร

รับ-ส่งข้อมูลควบคุมโรค => ส่งข้อมูลงานควบคุมโรค => ข้อความที่เริ่มโดย: นางเดือน โสมเกษตรินทร์ ที่ 15 กันยายน 2021 @15:08 น.

หัวข้อ: 207 ส่งรายงาน 506 วันที่ 13 -14 กย.64
เริ่มหัวข้อโดย: นางเดือน โสมเกษตรินทร์ ที่ 15 กันยายน 2021 @15:08 น.
207 ส่งรายงาน 506  วันที่ 13 -14  กย.64