รับส่งข้อมูล สสอ.โพธิ์ไทร

รับ-ส่งข้อมูลควบคุมโรค => ส่งข้อมูลงานควบคุมโรค => ข้อความที่เริ่มโดย: พิทักษ์ รูปสี ที่ 15 กันยายน 2021 @15:40 น.

หัวข้อ: 204 ส่งรายงาน 506 วันที่ 13-14 ก.ย.2564
เริ่มหัวข้อโดย: พิทักษ์ รูปสี ที่ 15 กันยายน 2021 @15:40 น.
204 ส่งรายงาน 506 วันที่ 13-14 ก.ย.2564