รับส่งข้อมูล สสอ.โพธิ์ไทร

รับ-ส่งข้อมูลควบคุมโรค => ส่งข้อมูลงานควบคุมโรค => ข้อความที่เริ่มโดย: ปราณี เทพอาษา ที่ 13 ตุลาคม 2021 @15:28 น.

หัวข้อ: 205 ส่งรายงาน 506 วันที่ 11 - 12 ตค. 64
เริ่มหัวข้อโดย: ปราณี เทพอาษา ที่ 13 ตุลาคม 2021 @15:28 น.
205  ส่งรายงาน  506 วันที่ 11 - 12  ตค. 64