รับส่งข้อมูล สสอ.โพธิ์ไทร

รับ-ส่งข้อมูลควบคุมโรค => ส่งข้อมูลงานควบคุมโรค => ข้อความที่เริ่มโดย: วันชัย กุลโชติ ที่ 14 ตุลาคม 2021 @16:13 น.

หัวข้อ: 203 ส่งรายงาน 506 11-12ตค.64
เริ่มหัวข้อโดย: วันชัย กุลโชติ ที่ 14 ตุลาคม 2021 @16:13 น.
203 ส่งรายงาน 506 11-12ตค.64