รับส่งข้อมูล สสอ.โพธิ์ไทร

รับ-ส่งข้อมูลควบคุมโรค => ส่งข้อมูลงานควบคุมโรค => ข้อความที่เริ่มโดย: จิรานีย์ จันทสาร ที่ 24 พฤศจิกายน 2021 @16:47 น.

หัวข้อ: 201_ส่งรายงาน_506_22-23 1พ.ย.64
เริ่มหัวข้อโดย: จิรานีย์ จันทสาร ที่ 24 พฤศจิกายน 2021 @16:47 น.
201_ส่งรายงาน_506