รับส่งข้อมูล สสอ.โพธิ์ไทร

รับ-ส่งข้อมูลควบคุมโรค => ส่งข้อมูลงานควบคุมโรค => ข้อความที่เริ่มโดย: นางสาวอรพรรณ วันบุญมา ที่ 25 พฤศจิกายน 2021 @18:18 น.

หัวข้อ: 208_ส่งรายงาน 506 วันที่ 22-23 พ.ย.64
เริ่มหัวข้อโดย: นางสาวอรพรรณ วันบุญมา ที่ 25 พฤศจิกายน 2021 @18:18 น.
208_ส่งรายงาน 506 วันที่  22-23 พ.ย.64