รับส่งข้อมูล สสอ.โพธิ์ไทร

รับ-ส่งข้อมูลควบคุมโรค => ส่งข้อมูลงานควบคุมโรค => ข้อความที่เริ่มโดย: ปราณี เทพอาษา ที่ 20 มิถุนายน 2022 @17:53 น.

หัวข้อ: 205 ส่งรายงาน 506 วันที่ 17 -19 มิย. 65
เริ่มหัวข้อโดย: ปราณี เทพอาษา ที่ 20 มิถุนายน 2022 @17:53 น.
205  ส่งรายงาน  506 วันที่ 17 -19  มิย. 65