รับส่งข้อมูล สสอ.โพธิ์ไทร

รับ-ส่งข้อมูลควบคุมโรค => ส่งข้อมูลงานควบคุมโรค => ข้อความที่เริ่มโดย: วันชัย กุลโชติ ที่ 22 มิถุนายน 2022 @15:45 น.

หัวข้อ: 203 ส่งรายงาน 506 20-21 มิย.65
เริ่มหัวข้อโดย: วันชัย กุลโชติ ที่ 22 มิถุนายน 2022 @15:45 น.
203 ส่งรายงาน 506 20-21 มิย.65