รับส่งข้อมูล สสอ.โพธิ์ไทร

รับ-ส่งข้อมูลควบคุมโรค => ส่งข้อมูลงานควบคุมโรค => ข้อความที่เริ่มโดย: นางเดือน โสมเกษตรินทร์ ที่ 22 มิถุนายน 2022 @17:05 น.

หัวข้อ: 207 ส่งรายงาน 506 วันที่ 20 -21 มิย.65
เริ่มหัวข้อโดย: นางเดือน โสมเกษตรินทร์ ที่ 22 มิถุนายน 2022 @17:05 น.
207  ส่งรายงาน  506  วันที่   20 -21 มิย.65