รับส่งข้อมูล สสอ.โพธิ์ไทร

รับ-ส่งข้อมูลควบคุมโรค => ส่งข้อมูลงานควบคุมโรค => ข้อความที่เริ่มโดย: ปราณี เทพอาษา ที่ 22 มิถุนายน 2022 @21:29 น.

หัวข้อ: 205 ส่งรายงาน 506 วันที่ 20 -21 มิย. 65
เริ่มหัวข้อโดย: ปราณี เทพอาษา ที่ 22 มิถุนายน 2022 @21:29 น.
205  ส่งรายงาน 506 วันที่ 20 -21  มิย. 65